LIFB-Liver bird sudah usang menjadi simbol Liverpool FC. Diambil dari lambang pasukan kerajaan, logo Liver Bird pertama kali digunakan pada kurun ke-20, sebagai medali juara kepada pemain yang memenangi Liga

LIFB-Liver bird sudah usang menjadi simbol Liverpool FC. Diambil dari lambang pasukan kerajaan, logo Liver Bird pertama kali digunakan pada kurun ke-20, sebagai medali juara kepada pemain yang memenangi Liga

LIFB-Liver bird sudah usang menjadi simbol Liverpool FC. Diambil dari lambang pasukan kerajaan, logo Liver Bird pertama kali digunakan pada kurun ke-20, sebagai medali juara kepada pemain yang memenangi Liga

LIFB-Liver bird sudah usang menjadi simbol Liverpool FC. Diambil dari lambang pasukan kerajaan, logo Liver Bird pertama kali digunakan pada kurun ke-20, sebagai medali juara kepada pemain yang memenangi Liga

LIFB-Liver bird sudah usang menjadi simbol Liverpool FC. Diambil dari lambang pasukan kerajaan, logo Liver Bird pertama kali digunakan pada kurun ke-20, sebagai medali juara kepada pemain yang memenangi Liga

LIFB-Liver bird sudah usang menjadi simbol Liverpool FC. Diambil dari lambang pasukan kerajaan, logo Liver Bird pertama kali digunakan pada kurun ke-20, sebagai medali juara kepada pemain yang memenangi Liga

LIFB-Liver bird sudah usang menjadi simbol Liverpool FC. Diambil dari lambang pasukan kerajaan, logo Liver Bird pertama kali digunakan pada kurun ke-20, sebagai medali juara kepada pemain yang memenangi Liga

LIFB-Liver bird sudah usang menjadi simbol Liverpool FC. Diambil dari lambang pasukan kerajaan, logo Liver Bird pertama kali digunakan pada kurun ke-20, sebagai medali juara kepada pemain yang memenangi Liga